The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-4

我一直以來就很喜歡塗鴉這門藝術,也經常可以在我們生活周遭看到許多優秀的塗鴉作品,但這些我們常看到的塗鴉創作幾乎都是以噴漆顏料來當素材,而今天要介紹的作品就不只是單純的在牆上作畫而已了,而是利用破壞的方式直接的將作品"刻"在牆上。

  
Video Screen Shot © Carlos Gonzalez 

1987年出生於葡萄牙,於倫敦聖馬丁藝術學院畢業的Alexandre Farto(又名VHILS),以當年葡萄牙在康乃馨革命時期街道上所佈滿的政治宣傳壁畫為靈感,突發奇想採用少見的破壞方式來當作他的創作風格。他使用了槌子、鑿子、電鑽、鹽酸與漂白劑等壓根不會與塗鴉聯想到的工具來創作,其獨樹一格的畫風在英國藝術圈已經漸漸展開了知名度,如果你搜尋VHILS這個名字,你會發現他的作品甚至能與知名塗鴉大師BANKSY的作品在同一個牆上喔!

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-b

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-a

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-c

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-1

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-15

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-3

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-16

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-2

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-5

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-13

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-10

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-8

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-17

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-7

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-6

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-11

The-walls-of-Vhils-aka-Alexandre-Farto-yatzer-d
photo © Angelo Milano  

創作者介紹
創作者 三喵哥 的頭像
三喵哥

三喵哥 Eat Something

三喵哥 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()